Dato
28 august 1844

Karl Marx treffer Friedrich Engels på Café de la Régence i Paris. De to har truffet hverandre før, men dette skal komme til å bli et enda viktigere møte, og innledningen på et langt samarbeid. Engels vil presentere for Marx en bok om den engelske arbeiderklassens kår. Han blir noen dager i Paris. De to har mye å snakke om, for Marx driver for tiden og fordyper seg i den franske revolusjonens historie. Han kritiserer de tidlige franske sosialistenes standpunkter, og er i ferd med å utvikle et nytt og eget kommunistisk standpunkt. Han bruker også mye tid på å sette seg inn i en side av virkeligheten som han så langt ikke har visst så mye om, nemlig leveforholdene blant arbeiderne i de store byene. Han er i ferd med å lage et utkast til en teori om et økonimisk system. Her utvikler han for første gan tanken om fremmedgjørende arbeid. Inspirasjonen fra Hegel er tydelig. Videre vurderer han det slik at humanismen ikke kan løfte seg høyere opp enn den sosiale bevissthet i den epoken den er del av. Den borgerlige humanismen har som sitt grunnlag den private eiendom, siden den er den sentrale verdien for borgerskapet, mens proletær humanisme er grunnlagt på kooperativ sosial virksomhet. Manuskriptet der han skriver dette skal imidlertid ikke bli publisert før lenge etter hans død, i 1932.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://no.wikipedia.org/wiki/Karl_Ma