Galleri

 • Johann Wolfgang von Goethe skriver den første Faust-versjonen, Urfaust, hvor Sturm und Drang-tidens frihetspatos og sosialkritikk (Gretchen-tragedien) er de bærende elementer.

 • Johann Wolfgang von Goethe utgir Den unge Werthers lidelser. Werthers kjærlighetslengsel, hans ekstatiske opplevelse av natur og landliv, av barn og de enkle mennesker av folket, hans ulykkelige kjærlighet til Lotte, er typiske for genitidens subjektive livsorientering. Men verket inneholder også en skarp samfunnsanalyse. Werthers selvmord er ikke utelukkende et resultat av ulykkelig kjærlighet: som borgerlig individ går han til grunne innenfor et samfunnssystem som ikke kan gi hans følelsesrikdom og fantasi noen utfoldelsesmulighet.

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen doktor Faust ville utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han drev til barnemord og fengsel. Verket har blitt beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen i dette verket er doktor Faust, som vil utforske tilværelsens gåter, og blir dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han driver til barnemord og fengsel.[1]

  Verket kommer til å bli beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • I Wien undertegnes en avtale som skaper en ny politisk situasjon i Europa. Den tyske konføderasjon og Polen opprettes, og Sveits garanteres nøytralitet. Luxembourg erklærer uavhengighet fra Frankrike.

 • I København kommer det i år ut en bok med tittelen Über psychische Heilmittel und Magentismus. Brandis er en tysk lege som har studert medisin i Göttingen og i forskjellige tyske byer, han har blant annet i en årrekke vært professor i medisin i Kiel. Her kom han i forbindelse med den danske statsmannen Christian Bernstorff, og for åtte år siden ble han hentet hit til København for å være dronning Marie Sophies livlege. Han har etter hvert også fått en viktig rolle som underviser ved universitetet og som forfatter til en rekke medisinske skrifter.

 • Karl Marx blir født i den tyske byen Trier, som er en del av det prøyssiske storhertugdømmet Niederhein. Han er det tredje av syv barn, familien er ganske velstående. Faren er advokat, og leder for byens advokatforening. Han er jøde, og nedstammer fra en lang rekke rabbinere og forretningsmenn. Byen han vokser opp i er blitt en av Tysklands mest kosmopolittiske byer, men i det siste har det vært nedgangstider på grunn av flere års feilslåtte vinavlinger. En fjerdedel av alle innbyggerne i byen overlever med hjelp fra fattigkassen. Sosialistiske ideer har en viss innflytelse i byen.

 • Friedrich Nietzsche begynner som frivillig i sanitetskorpset i den fransk-prøysiske krig.

 • I Paris, som har vært under tysk beleiring siden i høst, er matlagrene nå slutt. Byen har etter kommando fra Bismarck vært utsatt for en omfattende bombardement fra det tyske artilleriet. Rundt 12 000 granater er blitt skutt inn i byen gjennom 23 netter i den hensikt å bryte den franske kampmoralen. Rundt 400 mennesker er blitt drept eller savnet, og siden det er slutt på maten, overgir byen seg i dag. Det blir sluttet våpenhvile mellom franskmennene og prøysserne.

 • Friedrich Nietzsche utgir boken Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Her behandlet han antikkens skille mellom to livsprinsipper; det apollinske (forstanden, rasjonaliteten, klarhet, orden, beherskelse, det individuelle) og det dionysiske (mørket, villskapen, instinkter, rus, seksualitet, det kollektive). Nietzsche mener at den antikke tragedie sprang ut av det dionysiske koret (dvs. musikken), som en syntese der dialogen representerte det apollinske og koret det dionysiske.

 • Friedrich Nietzsche skriver et langt og entusiastisk essay om Schopenhauer. I det beskriver han hvor sterkt inntrykk det gjorde på ham den gangen han oppdaget denne filosofen, som han syns har en stemme som representerer den absolutte ærlighet, evnen til å se rett på virkeligheten som den er, uten omsvøp. Å lese Schopenhauer er det samme som å la seg utdanne, mener han, det er som å høre stemmen til en kjærlig far, en røff, ærlig, vennlig stemme.

 • Friedrich Nietzsche utgir sitt filosofiske verk Menneskelig, altfor menneskelig. Han sender en kopi av boken til Ricard Wagner. Dette blir de to kameratenes siste utveksling.

 • Friedrich Nietzsches venner Albert Brenner dør av tuberkulose.

 • Oda Engelhart reiser denne høsten med sin bror Per, som er kreftsyk til Tyskland det har n blir operert og får behandling.

  Oda ordner alt praktisk og støtter og hjelper broren sin. Hun og Per står hverandre nær. Per skriver brev hjem til familien om hvor viktig hun er for ham. Det er Oda som har æren for at han nå har det bedre, skriver han.

 • Friedrich Nietzsche utgir boken Also sprach Zarathustra, første del. Boken kommer til å bli fanget opp av blant annet Georg Brandes i København, og kommer til å få svært stor innflytelse i intellektuelle og kunstneriske kretser i Skandinavia på grunn av Brandes' forelesninger over Nietzsche om noen år.

 • Oda Engelhart får beskjed om at hennes mann, som er forretningmann, er slått konkurs i Kristiania. Hun selv er i Tyskland med broren Per, som er svært syk.

  Oda kan ikke tilgi at mannen ikke har fortalt henne om hvordan saken ligger. Broren hennes kommer til å dø ombord på dampskipet på hjemveien fra Tyskland kommende sommer.

 • Oda Engelhart  er på reise hjem fra kreftbehandling i Tyskland med sin bror Per. Denne dagen dør han. De når aldri hjem til Kristiania. Han er 24 år gammel, han er komponist, og en svært begavet ung mann. Oda er 23.

 • Friedrich Nietzsche skriver et brev til sin venninne, den innflytelsesrike Malwida von Meysenbug, som har forsøkt å forsone ham med søsteren Elisabeth. I barndommen og ungdommen var han nært knyttet til og følte slik ansvar for lillesøsteren sin. Men nå skriver han til Malwida: «Mellom en hevngjerrig og antisemittisk gås og meg fins det ingen forsoning!»

 • Friedrich Nietzsche har skrevet den fjerde og avsluttende delen av Zarathustra-boken sin. Men det han skriver er uselgelig, og han blir nødt til å utgi boken selv, i form av et begrenset privattrykk til fordeling mellom vennene. Men nå er altså verket fullbrakt.

 • Friedrich Nietzsche utgir privat for venner andre del av Also sprach Zarathustra.

 • Friedrich Nietzsche utgir boken Jenseits von Gut und Böse (Hinsides godt og ondt). Sammen med boken Ur Genealogie der Moral (Moralens genealogi) som kommer til å utkomme om et års tid, er dette et krast oppgjør med kristendom og tradisjonell moral.

  Kristendommen er en slavemoral som medfører dårlig samvittighet, skriver han. Det som trengs er en herremoral der mennesket kan leve fritt fra tradisjonen. Nietzsche tar avstand fra den filosofiske ambisjonen om å finne en universell sannhet. Distinksjonen mellom det gode og det onde er av guddommelig opphav.

 • Friedrich Nietzsche utgir sin bok Hinsides godt og ondt. Undertittelen lyder: Forspill til en fremtidsfilosofi. Han har skrevet de tre hundre aforismene i boken i løpet av fjoråret og begynnelsen av dette året. Hans bok om Zarathustra har vært en slags litterært verk like mye som et filosofisk; for den som krever klare ideer og argumenter, må det oversettes fra det poetiske til de klare ideene. I Zarathustra-bøkene har han befunnet seg høyt oppe i visjonenes høyland, mens nå er oppgaven å komme seg ned på jorden igjen.

 • Henrik Ibsens kone Suzannah reiser på kuropphold utenlands for gikten, og blir borte i nesten ett år.

 • Paul Cassirer begynner å stille ut og selge verker av Van Gogh i Tyskland.

 • Østerrike-Ungarn, med støtte fra sin allierte, Tyskland, erklærer Serbia krig. Russland mobiliserer i første omgang sin støtte bare mot den østerriksk-ungarske fronten, men etter hvert blir det beordret full mobilisering. Tyskland erklærer krig mot Russland, tre dager senere mot Frankrike. Den første verdenskrig er i gang.

 • Johanne Skram Rørdam skriver brev til sin far Erik. Hun er på reise i Tyskland med sin mann og sin datter Jytte. Jytte anser hun som et hysterisk barn fordi hun er redd for alt, særlig om natten. Mannen har en stor byll på nesen, og de strever med pengene. Johanne syns i det hele tatt de tilhører en råtten generasjon.