Dato
1808

Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen doktor Faust ville utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han drev til barnemord og fengsel. Verket har blitt beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

Tema
Korrekturlest?
Ja