Fra dato

Til dato

 • Nicolai Wergeland skriver en munter liten bok med råd om barneoppdragelse. Barn skal vennes til å tåle verden og naturen, og dets selvvirksomhet skal minst mulig innskrenkes. Det bør få råde og virke selv, og oppdage verden på sin egen måte. Man må være forsiktig med å plage spedbarnet med sterke lyder, synsinntrykk og lukter den første tiden. Når mor føler seg urolig, skal hun la barnet være. Når barnet skriker, skal man la det skrike, det har det ikke vondt av. Barnet bør få ligge fritt på et teppe, og ikke bare bæres rundt av barnepiken.

 • Flora Tristan, som skal bli Paul Gauguins mormor, er fem år gammel og mister brått sin peruanske far, som dør av hjerneblødning. Hans apanasje kan ikke overføres til hans enke. Kort tid etter bryter krigen mellom Frankrike og Spania ut, med det resultat at eiendommen deres blir beslaglagt av den franske stat. Flora og moren må flytte på landet til mormoren, og der blir Flora til hun er 16 år gammel. De håper stadig på å få økonomisk hjelp fra den rike onkelen i Lima, men ingen brev til ham blir besvart.

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen doktor Faust ville utforske tilværelsens gåter, og ble dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han drev til barnemord og fengsel. Verket har blitt beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • Goethes Faust, første del, utgis. Hovedpersonen i dette verket er doktor Faust, som vil utforske tilværelsens gåter, og blir dratt mellom Mefistofeles og den uskyldige Gretchen, som han driver til barnemord og fengsel.[1]

  Verket kommer til å bli beskrevet som «et av de fremste verk som er skrevet om menneskelige ambisjoner, lengselen etter å vite, se og oppleve mer enn det som kan rommes i et kort liv»

 • Danmarks fattigdireksjon kjøper Bidstrupsgaard ved Roskilde, en herregård med mange omliggende bygninger og landområder, og innreder det il en lemmegård" (fattig- og arbeidsanstalt) og et sykehus i hovedbygningen. Etter tidens forhold er dette en moderne institusjon drevet etter nye prinsipper. Fra 1816 går det fra å være en ren oppbevaringsanstalt til å bli en helbrdedelsesansalt.

 • Johann Wolfgang von Goethe utgir første del av Faust. Verket bærer preg av sin mangslungne tilblivelsesprosess. Man merker tydelig skjøtene i teksten, og tydelige stilskift som viser at teksten er blitt til til ulike tider. Logikken i handlingen henger heller ikke helt på grep: for eksempel føder Gretchen sitt barn etter tolv dagers svangerskap.

 • Frederik den 6. erklærer krig mot Sverige, og Norge blir liggende som en isolert øy med fiender på alle kanter. Britene innfører blokade av norske skip. Det er stor mangel på korn. Det er sult og nød i Norge.

 • Svenske soldater marsjerer over Norges grenser flere steder. Norske, ofte dårlig utstyrte, soldater viser stor kampglød. Det er stor patriotisme blant folk.

 • Kornhøsten slår feil på Østlandet. Det er hungersnød. Folk blander mose, bark og tørrfisk i melet.

 • Militær trefning mellom norske og svenske soldater i Østfold. Svenskene er overlegne, men må trekke seg tilbake.

 • Johann Wolfgang von Goethes mor, Catharina Elizabeth, dør i Frankfurt 77 år gammel. Sønnen har ikke sett henne på elleve år, og han kommer ikke i begravelsen og ikke når arven skal fordeles. I notatene hans fra reisene står det ikke et ord om den siste gangen han så henne, i 1797.