Dato
1808

Johann Wolfgang von Goethe utgir første del av Faust. Verket bærer preg av sin mangslungne tilblivelsesprosess. Man merker tydelig skjøtene i teksten, og tydelige stilskift som viser at teksten er blitt til til ulike tider. Logikken i handlingen henger heller ikke helt på grep: for eksempel føder Gretchen sitt barn etter tolv dagers svangerskap.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjerke, A. (1966). Djevelens omgangsfelle. Goethes Faust. En tragedie Første del. Oslo Aschehoug. s. 25

https://www.nb.no/nbsok/nb/e9ee03ab6817ed36741f388a4d0bdc53?lang=no#21