Dato
13 september 1808

Johann Wolfgang von Goethes mor, Catharina Elizabeth, dør i Frankfurt 77 år gammel. Sønnen har ikke sett henne på elleve år, og han kommer ikke i begravelsen og ikke når arven skal fordeles. I notatene hans fra reisene står det ikke et ord om den siste gangen han så henne, i 1797.

Tema
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Friedenthal, R. (1965). Goethe: his life and times. London.s. 23