Dato
28 januar 1871

I Paris, som har vært under tysk beleiring siden i høst, er matlagrene nå slutt. Byen har etter kommando fra Bismarck vært utsatt for en omfattende bombardement fra det tyske artilleriet. Rundt 12 000 granater er blitt skutt inn i byen gjennom 23 netter i den hensikt å bryte den franske kampmoralen. Rundt 400 mennesker er blitt drept eller savnet, og siden det er slutt på maten, overgir byen seg i dag. Det blir sluttet våpenhvile mellom franskmennene og prøysserne.

Det nye tyske keiserrikets forfatning bygger på forfatningen til Det nordtyske forbund fra 1867. Det blir en forbundsstat av 26 stater, men med Prøyssen som den førende staten. Keiseren er også konge av Prøyssen, og det er han som har den utøvende makten. Det fins ingen parlamentarisme, så det er keiseren som kommer til å sitte med utøvende makten, og rikskansleren blir direkte ansvarlig overfor keiseren. Riksdagen kommer til å være en videreføring av den tilsvarende riksdagen i det nordtyske forbundet. Den kommer til å bli valgt gjennom en alminnelig stemmerett for menn. Riksdagen kommer ikke til å få noen reell innflytelse over utenrikspolitikk og militærvesen.

Korrekturlest?
Nei