Image
Alexandra og Christian Lassons ti barn
Dato
augustYseptember 1882

Oda Engelhart reiser denne høsten med sin bror Per, som er kreftsyk til Tyskland det har n blir operert og får behandling.

Oda ordner alt praktisk og støtter og hjelper broren sin. Hun og Per står hverandre nær. Per skriver brev hjem til familien om hvor viktig hun er for ham. Det er Oda som har æren for at han nå har det bedre, skriver han.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wichstrøm, A. (1988). Oda Krohg : et kunstnerliv. Oslo, Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062707075