Illustrasjon
 h._lefler_heirich_heine_fra_moderne_kunst_in_meister-holzschnitten._1900._vol._ix._berlin_verlin_verlag_von_rich._bong.