Dato
9 januar 1871

Georg Brandes, ligger syk og motløs på et sykehus i Roma. Men så får han en oppildnende brev fra Henrik Ibsen, som mener at det er Georg som skal gå i spissen for menneskeåndens revoltering.

Georg blir svært oppildnet, og skriver et dikt tilbake til Ibsen om dette temaet, hvor han ivrig påtar seg oppgaven. Han vil få menneskeånden til å forandre seg, skriver han.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Gran, G. (1919). Norsk aandsliv i hundrede aar: spredte træk. Kristiania, Aschehoug. s. 181