Image
Georg Brandes
Dato
11 mai 1877

Georg Brandes skriver til Olaf Thommessen fra Firenze. Han takker for det tilsendte Nyt norsk Tidsskrift. Han har feber og føler seg dårlig, kan han fortelle.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Georg Brandes brevveksling med norske forfattere, Riksarkivet i Oslo. DA 0034 Gyldendal/0/l3/ooB.