Image
Alexander Kielland
Dato
juni 1883

Alexander Kielland drar fra København til hjembyen Stavanger. Byen er preget av alvorlige økonomiske kriser, der det ene handelshus etter det annet står for fall. Inntrykkene av dette har satt sine klare spor i romanen Fortuna, som ifølge ham selv er en bok om "Penge og Pengemoralen".

Selv har han også pengesorger: Inntektene fra hans forfatterskap er fallende, og han er blitt avhengig av lån, noe som ikke er så lett å skaffe. Han lever fortsatt på stor fot.

Ekteskapet med Beate er i ferd med å slå sprekker, og ektefellene lever i lange perioder fra hverandre. Han interesserer seg for andre kvinner, men er ingen libertiner, selv om han i en viss forstand er tilhenger av fri kjærlighet. Han er i ferd med å utvikle store alkoholproblemer, legger kraftig på seg og er plaget av "snorkesyke".

Korrekturlest?
Nei