Image
Berthe Nielsdatter Mjelde
Dato
14 februar 1875

Berthe Nielsdatter Mjelde, Amalie Müllers mormor, dør i Bergen, 84 år gammel, som fattig kone på Wallemkjelleren, som ligger i Fattighussmauet på hjørnet av Nøstegaten og Skottesalsmauet. Det kommer tilå brenne ned under Nøstebrannen i 1930.
Wallemkjelleren ble i 1825 aldershjem – “Wallems hvile”. Her er det plass til fire menn og 18 kvinner.

Berthe har vært enke i 26 år. Mannen hennes, Sjur Lassesen Hammernæs, var ansatt i det militære,  og ble oppført som avskjediget gevaldiger (tidligere underoffiser som forestår rettspleien i det militære). Av papirene fremgår det at han var sykelig, og fikk økonomisk understøttelse for seg, Berthe og deres fem barn. Siden ble han lappeskomaker.

Sjur døde som 53-åring på Sukkerhuset lasarett under den store koleraepidemien i Bergen i 1849.

Sukkerhuset var en trebygning i to etasjer, med høy kjeller og mansardtak, som lå ved foten av Sydneskleiven. 

Berthe og Lasses barn er Carine (55), Ingeborg Lovise, Amalies mor (54), Nils (53) Henrikke (50) og Mons (46).

Amalie Alver, som nå er 29 år gammel, gift med skipskaptein August Müller og mor til de to sønnene Jakob (9) og Ludvig (7),  og hennes fire brødre er del av flokken på over tyve barnebarn. De fleste av dem lever under fattige kår i Bergen.

Amalie har ofte gått på besøk sammen med sin tjenestejente til bestemoren i Wallemkjelleren med mat i en kurv.

De av Berthes barn som har kommet seg best opp og frem økonomisk sett er Amalies mor Lovise, og tanten Carine, som i sin tid giftet seg med en dansk bokhandler fra København som tyveåring. Da han døde, giftet hun seg med en svensk bokbinder. Men også Carine er enke nå. Fra andre ekteskap har hun sønnen Wilhelm Fredrik Axel, som er 18 år gammel.

Sted
Korrekturlest?
Nei