Dato
1886

Gustav Vigeland reiser denne våren hjem fra Kristiania, der han har gått i lære som treskjærer og fått tegneundervisning, til Mandal. Kort etter dør faren av tuberkulose, og familien flytter for godt til Vigeland, som er morfarens småbruk utenfor Mandal. Gustav driver med gårdsarbeid og treskjæring, leser mye og tegner stadig utkast til skulpturer. Motiver finner han bl.a. i Bibelen og Homers Iliaden og Odysseen.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wikborg, T. Gustav Vigeland. Norsk biografisk leksikon.

https://nbl.snl.no/Gustav_Vigeland