Portrettbilde
Andre navn
Adolf Gustav Vigeland
Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
11 april 1869
Fødselssted
Dødsdato
12 mars 1943
Dødssted

Galleri

 • Gustav Vigeland blir født som nest eldst av det som skal bli fire brødre i nærheten av i Mandal. Slekten på begge sider har fra langt tilbake hatt småbruk i Audnedalen, og flere driver med snekring og treskjæring som sidenæring. Faren er den første som bare lever av sitt håndverk; han er møbelsnekker med eget verksted og utsalg i Mandal. I Gustavs tidlige barndom deltar faren aktivt i den pietistiske vekkelsesbevegelsen.

 • Gustav Vigeland, som gjennom hele oppveksten har vist store evner i tegning og treskjæring, blir av sin far tatt med til Kristiania og satt i lære hos treskjærer Torsten Christensen Fladmoe. Om kvelden går han på Den kgl. Tegneskole med landskapsmaler Philip Barlag som lærer. Han besøker ofte Skulpturmuseet, og ønsker å bli billedhugger.

 • Gustav Vigeland reiser denne våren hjem fra Kristiania, der han har gått i lære som treskjærer og fått tegneundervisning, til Mandal. Kort etter dør faren av tuberkulose, og familien flytter for godt til Vigeland, som er morfarens småbruk utenfor Mandal. Gustav driver med gårdsarbeid og treskjæring, leser mye og tegner stadig utkast til skulpturer. Motiver finner han bl.a. i Bibelen og Homers Iliaden og Odysseen.

 • Gustav Vigeland reiser denne høsten tilbake til Kristiania fra Mandal og forsøker å livnære seg som treskjærer. Det er vanskelig. En tid lider han direkte nød.

 • Gustav Vigeland flytter til København. Denne høsten får han antatt sin første skulptur på Statens kunstutstilling: Hagar og Ismael. Det er en mor- og barn-gruppe i senklassisistisk stil som bærer preg av hans tidlige beundring for den danske billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.

  Han lager dette året også relieffet En gjenganger, med et skjelett som skritter over en grav. Det er preget av romantisk uhyggestemning.

 • Gustav Vigeland oppsøker billedhuggeren Brynjulf Bergslien og viser frem tegningene sine. Bergslien sørger for at Vigeland får en liten økonomisk støtte fra noen av byens fremtredende menn, bl.a. professor i kunsthistorie Lorentz Dietrichson, som i Vigelands tegninger finner "en storslagen og rigtstrømmende Fantasi". Hos Bergslien får Vigeland en elementær opplæring.

 • Gustav Vigeland tilbringer fem måneder i Paris. Han går ikke på noe akademi, men leier atelier, besøker utstillinger og studerer verdenskunsten i de store samlingene. Viktigst blir møtet med Auguste Rodins kunst. Hans erotiske grupper påvirker Vigeland til å ta opp en ny motivkrets, og det store relieffet Porte d'Enfer gir inspirasjon til hans eget relieff Helvede, en pessimistisk visjon av menneskelivet, som også bygger på Dante og inntrykkene fra barndommens religiøse miljø. Dette kommer til å være hovedverket på hans første separatutstilling kommende år.

 • Knut Hamsun er anokmmet Paris. Han har tatt inn på et billig pensjonat i Rue de Vaugirar 8, som ligger rett ved Luxenbourghagen. Planen er å lære seg fransk, men det blir det aldri noe av.

  Han blir syk med det samme han ankommer, og finner at alt er fryktelig dyrt i Paris.

  Han skriver på den realistiske nøkkelromanen Ny jord, som inneholder harske angrep på det "dekadente" kunstnermiljøet i Kristiania.

 • I dag skriver svensken Bengt Lidforss til sin venn Stachu at hans mål nå er at August Strindberg, som hittill har vært en nær venn, nå må skades for enhver pris. Han syns de to, han og Stachu, skal gå sammen om å tilintetgjøre ham. For sin egen del vil han plassere et par bomber i Stockholm, skriver han, og de kommer til å sørge for at det bli umulig for Strindberg å ha en fortsatt eksistens der. Han sverger for at han skal gjøre alt for å tilintetgjøre ham, ikke bare materielt, men også åndelig.

 • Gustav Vigeland er på vei til Firenze og stopper i Berlin. Han besøker museer, modellerer på hotellrommet om dagen og rangler om natten med den tysk-skandinaviske bohemkretsen, som bl.a. omfatter Richard Dehmel, Dagny og Stanislaw Przybyzewski, Edvard Munch og Jens Thiis.

 • Gustav Vigeland lager en skisse i skisseboken sin til det som skal bli skulpturen De nedbøyde. Denne skulpturen skal komme til å bli en voldsom inspirasjon for Stanislaw Przybszewski når han i november sitter på eiendommen Rolighed på Kongsvinger, Dagny Juels barndomshjem, og skriver en bok om Vigeland.

 • Stanislaw Przsybyzsewski sitter i den lange, mørke høsten på Kongsvinger, i sin kone Dagny Jules barndomshjem, og skriver boken Auf den Wegen der Seele. Den vil bli utgitt om et par år i Berlin.

 • Gustav Vigeland er tilbake i Firenze, etter at hans besøk forrige gang ble avbrutt etter en måned av at han måtte på militærtjeneste. Denne gangen blir han i seks måneder.

 • Gustav Vigeland har sin andre separatutstilling. De siste årene har han arbeidet med en rekke inderlige kjærlighetsgrupper i statuettformat, alvorstunge og uten Rodins sensualisme. Figurene er magre og langstrakte, preget av l'art nouveaus flytende linjer.

  De erotiske gruppene hans vekker atskillig oppmerksomhet. Omtalen er rosende, men avsetningen begrenset, og for å overleve søker han oppdrag ved domkirken i Trondheim. Der er restaureringen kommet så langt at skulpturutsmykningen er blitt aktuell.

 • Hans Lemmich Juell, distriktslegen som er Dagny Juels far, dør på familieeiendommen Rolighed på Kongsvinger, 59 år gammel. Dagny har ikke anledning til å reise hjem til begravelsen, hun er i Krakow sammen med Stanislaw og barna.

  Stachu er redaktør for et radikalt tidsskrift, og har raskt blitt sentrum i kretsen av kunstnere som møtes i en kneipe ikke ulik den ha og Dagny frekventerte da de bodde i Berlin, Zum schwarzen Ferkel.

 • Gunnar Heiberg bryter denne vinteren opp fra Kristiania og tar en tur til Stockholm og Italia sammen med Oda Krohg før de igjen slår seg ned i Paris.

  Oda har en liten leilighet på Rue de la Grande Chaumiere på Montparnasse. Hun har sin sønn Per hos seg. Han er elleve år gammel.

 • Gunnar Heiberg opplever denne våren at Gustav Vigeland kommer opp til ham og forteller at Bjørnson, som for tiden blir modellert av Vigeland og bor hos sin svigersønn Albert Langen, baktaler Heiberg. Derfor vil Vigeland gjerne få lov til å bli kjent med ham. Det får han - og vennskapet mellom de to skal komme til å vare livet ut.

  Denne våren reiser han hjem til Norge fra Paris. Det liker ikke Oda Krohg; hun kommer forgrått til sine venner på en kafé og forteller at han har reist, det er kommet plutselig, og uten at hun ville eller visste det.

 • I dag kan man lese følgende i Kristiania Dagsavis om Dagny Juel og hennes polske ektemann Stanislaw:

  "Parret var gjentagne Gange heroppe, og bodde engang en hel Vinter paa Distrikslægens Eiedom "Rolighed" udenfor Kongsvinger. Det kneb dengang med at slaa sig igjennem, og Przsybyzsewski foranstaltet da en Slags Konsert, hvor hans mærkelige Foredrag satte de brave Kongsvingere paa Bagen af Forfærdelse."

 • Gustav Vigeland får etter mange år med vanskelige arbeidsforhold disponere et atelier på Hammersborg. Det er gammelt og forfallent, men har rikelig med plass og gode lysforhold. Her utfolder han en voldsom aktivitet, de første årene særlig konsentrert om monumenter og portretter.

 • Gustav Vigeland er på besøk hos Hulda og Arne Garborg i deres hjem på Hvalstad i Asker. Hulda noterer i dagboken sin at Vigeland er livlig og snakker mye. Han arbeider med en portrettbyste av Arne. Det er den tungsindige grubleren han merker seg ved og skulpturer frem. Musklene i pannen viser en indre anspenthet, og Vigeland beskriver Garborg, som nå er litt over 50 år gammel, som en mann på åtti. Han tusser i vei, full av sår i ansiktet, det er som om kjøttet er i ferd med å falle av ham, syns Vigeland.

 • Oda Krohg er representert på Salon des artistes independants i Paris. Hun og Christian Krohg er i ferd med å gli fra hverandre. Krohg, som så langt har vært dypt lojal mot alle Oda er sammen med, begynner nå å rette bitre angrep på Heiberg i forbindelse med kampen om Gustav Vigelands kunst.

 • Hulda Garborg besøker Gustav Vigeland på atelieret som er en slags mystisk bule oppe ved Krist Kirkegaard oppe ved Hammerborgkroken. Hun syns Vigeland rager mange hoder over annen kunst hun ser for tiden. Hun er totalt fascinert av menneskeryggene han modellerer. Når de står der i atelieret lodne av støv, er de som lodne dyrerygger med spente muskler, syns hun. Garborg er ellers svært deprimert for tiden. Han tror ikke på boken han skriver på, og tåler ikke å bli forstyrret av Hulda og sønne Tuften, som nå snart er seksten. Mor og sønn må liste seg rundt.