Dato
februar–april 1921

Gustav Vigeland inngår en avtale med Oslo kommune som går ut på at hans arbeider blir sikret for all fremtid gjennom overenskomsten med Oslo Kommune. Men i denne saken utgjør gavebrevene til han tidligere samboer Inga en alvorlig komplikasjon. I det opprinnelige dokumentet heter det at Vigeland overdrar «samtlige arbeider av enhver art for så vidt disse i dag eies av ham.» I april blir det laget et tillegg der det står at også "samtlige tresnittplater og tresnittavtrykk, fotografiske plater og fotografiske avtrykk og samtlige treskjærerarbeider fra Vigelands guttedager» inngår i samlingen som kommunen skal overta.

Ennå vet ikke Vigeland at hans tidligere samboer, assistent og husholderske Inga Syvertsen sitter med sterke kort på hånden - og er klar for å spille dem ut mot ham. Hun har dokumenter fra hans hånd som bekrefter at det er hun som er eier av deler av samlingen (de fotografiske platene, tresnittarbeider, treplatene de er laget på).

Inga henvender seg til kommunen gjennom advokat og ber om å få en avskrift. Når hun oppdager at hennes rettigheter kolliderer med de som er overdratt kommunen, sender hun klage.

Saken kommer til å versere i flere år mellom de involverte partene. Inga har ikke råd til en dyr rettprosess, men hun har heller ikke tenkt å gi avkall på sine rettigheter.

Livet er blitt hardt på mange plan for Inga etter at Vigeland kastet henne ut. De to har vært samboere i tyve år, og hun har vært hans assisten både i praktisk arbeid i atelieret og i det som har å gjøre med økonomi og husholdning.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde