Dato
11 april 1869

Gustav Vigeland blir født som nest eldst av det som skal bli fire brødre i nærheten av Mandal. Slekten på begge sider har fra langt tilbake hatt småbruk i Audnedalen, og flere driver med snekring og treskjæring som sidenæring. Faren er den første som bare lever av sitt håndverk; han er møbelsnekker med eget verksted og utsalg i Mandal.

I Gustavs tidlige barndom deltar faren aktivt i den pietistiske vekkelsesbevegelsen.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wikborg, T. Gustav Vigeland. Norsk biografisk leksikon.

https://nbl.snl.no/Gustav_Vigeland