Dato
25 april 1920

Gustav Vigeland låser dørene til sine rom i leiligheten som han deler med Inga Syvertsen. Vigeland bor nå delvis i atelieret sitt. For å tvinge Inga til å flytte og dessuten slippe enhver kontakt, sperrer han henne inne i hennes del av leiligheten med tre forskjellige låser som han vekslet på å bruke når han selv er hjemme, og låser først opp igjen når han går ut. ¨

Men heller ikke denne strategien lykkes. Inga nekter å flytte. Hun på sin side svarer med å holde sine rom avlåst. Dette hindret ham imidlertid ikke å bryte seg inn og ta tilbake gaver han har forært henne gjennom årene.

Vigeland sperrer også Ingas bankkonti. Inga Syvertsen står oppført i ligningsprotokollen som «tjenestepige» med bare liten lønn.

Men ved forskjellige anledninger kommer Vigeland til å gi henne større kontantbeløp og påskjønnelse i form av gaver og rettigheter som gjelder hans kunst.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde