Image
Aasta Hansteen malt av Oda Krohg
Dato
1894

Aasta Hansteen, som i år er 70 år gammel, er den første kvinnen i Norge som har utdannet seg til profesjonell maler. I perioder har hun også levd av sitt yrke. Nå har hun skiftet ut penselen med pennen, og skriver provoserende mot kirkens og samfunnets kvinneundertrykkelse.

Hun er en stor beundrer av Gustav Vigeland, som nettopp har hatt en stor separatutstilling i Kristiania, hvor de begge bor. Hun setter riktignok ikke særlig stor pris på Vigelands kunst, men hun er svært glad i og sjrmert av ham som person.

En iskald søndags formiddag dette årett kommer Vigeland på besøk sammen med noen unge venner, kommer hans venninne Margrete Kjær siden til å fortelle i sine erindringer. Venneflokken har gått langs havnen, og er iskalde. De tropper opp på Aastas hybel i Sjøgaten, hvor de blir godt mottatt. Det er kaldt der også, så Gustav legger seg på kne og lager et stort bål i ovnen. Han er utsøkt elskverdig mot Aasta, han får smilerynker i ansiktet når han snakker med henne, og får henne til å fortelle om sin daglige kamp mot gateguttene. Han morer seg over det hun forteller, og gir henne gode råd om hvordan hun skal gå frem i kampen mot dem.

Jeg så ham aldri være så elskverdig mot noen dame av den yngre årsklasse som han var mot den gamle Aasta Hansteen den søndag formiddag, kommer Kjær til å skrive.

Margrete ("Maggen") Kjær, som om et par år kommer til å bli gift med forfatteren Nils Kjær, er født Dons. Hennes søster Ragna kommer om et års tid til å gifte seg med Jens Thiis. I omgangskretsen deres høres en rekke kunstnere og intellektuelle: Sigbjørn Obstfelder, Vilhelm Krag, Gabriel Finne, Nils Collett Vogt, Carl Nærup og Sigurd Bødtker. I denne perioden av livet deltar Vigeland også i sammenkomstene deres. Siden kommer han til å isolere seg i sterk grad.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kjær, M. (1950). Nils Kjær og hans samtidige : erindringer 1895-1924. Oslo: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042800018