Image
Gustav Vigeland Skisse til relieffet Helvede, 1893/94
Dato
24 desember 1893

Gustav Vigeland Går i gang med arbeidet med det store relieffet Helvede. Det kommer etter hvert til å bli 12 fot langt og 6 fot høyt, og det blir hovedattraksjonen på separatutstillingen han kommer til å holde kommende høst. I skisseboken skriver han at han ser for seg at de nederste figurene i relieffet skal være rundt en fot høye, mens de øverste skal være flate, tynne, nesten usynlige. Helt inn i bakgrunnen skal det være konturer som er risset inn i bunnen. Og ut fra midten av relieffet skal skikkelsen Sata skyte ut, høyere og friere enn de andre.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skuggen, G., & Nielsen, T. O. B. (2008). Gustav Vigelands unge år. In Vigeland-museet (Ed.), Billedhugger Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894 (Vol. 18, pp. 12-20).  Oslo: Vigelandmuseet s. 19