Image
Østre torg på Hamar, 17. mai (ukjent årstall)
Dato
4 november 1871

Hulda Gaborg (Bergesen)s mor er meget syk. Hun besvimer og kaster opp blod mens hun strever med å få arbeidet fra seg. Hun må ofte ligge til sengs, presten blir tilkalt, meningheten ber for henne. En kone steller natt og dag for henne sammen med Huldas søster Martha, som nå er 15 år gammel. Moren er vanskelig å omgås; ingen tør å si henne i mot, for det tar hun seg nær av. Hun tåler det ikke. Hulda er ni år gammel.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Obrestad, T. (1992). Hulda. Oslo, Gyldendal. s. 16

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112601074