Dato
mars 1884

Frits Thaulow skriver et brev til Edvard Munchs far, korpslegen Christian Munch. Formålt med brevet er dobbelt: å forsikre Christian om sønnens talent, og å betale for en reise til Paris så Edvard kan få se "Salonen", som uten sammenlikning er den største kunstbegivenheten i Europa.

Thaulow har drøftet saken med Christian Krohg, som er enig i at dette unge talentet nå trenger å komme seg ut. Det vil utvikle ham, og lære ham å være flittig, mener han. Han understreker at reisen kun skal ha kunstnerisk utvikling som mål.

Men Edvard er syk denn våren, han har gått og hanglet lenge, etter at han og søsteren Inger i romjulen var på besøk på Nes prestegård på Romerike der farens bror Edvard Storm Munch er sogneprest.

Under besøket ble Edvard bedt om å holde en tale, men han fikk ikke frem et ord. Dette er noe som skal komme til å gjenta seg når han kommer i liknende situasjoner senere i livet.

Nå har han utviklet bronkitt som utvikler seg til et anfall av giktfeber, det er en immunologisk reaksjon i kroppen som kan komme etter en alvorlig halsinfeksjon med streptokokker. Det er en vanlig følgesykdom, som en mye brukt diagnose, giktfeberen fører til høy feber og opphovnede ledd. Sykdommen kan også føre til alvorlig svekkelse av hjertet, med klaffefeil.

Når han omsider friskner til, er det blitt sommer og for sent å reise til Paris. Men har får med sine kunstnervenners hjelp et legat som gjør at han kan reise neste vår, og på sensommeren får han et studieopphold på Modum, hvor Frits Thaulow har samlet de yngste malerne rundt seg for at de skal få undervisning og ha det muntert.

Under oppholdet får imidlertid Edvard et tilbakefall av giktfeber, og må konsultere legene ved Modum Bad.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Næss, A., et al. (2004). Munch : en biografi. Oslo, Gyldendal. s.52