Dato
12 april 1862

Alexander og Kitty Kiellands mor, den vakre og sjarmerende prestedatteren, dør i barselseng, 42 år gammel.Alexander er snaut tretten. Kitty er atten. De sørger tungt. Fire dager etter trettenårsdagen hans dør også den nyfødte, lille broren.

Faren skal komme til å gifte seg på nytt året etter, men Alexander skal komme til å få et anspent forhold til stemoren. Faren er svært religiøs, kongetro, pliktoppfyllende og konservativ, men har liten sans for forretninger. Helst ville han ha vært kunstner eller håndverker; han spiller piano og sysler med maling og treskjæring. Men han er også nokså moralistisk, og kan virke både pirkete og belærende på sine sønner.

Alexander skal ofte komme til å la seg irritere av den belærende tonen, selv om han er glad i sin far.

Personer
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 5

og

http://snl.no/.nbl_biografi/Alexander_L_Kielland/utdypning