Image
Sengen der Edvard Munch blir født på Englaug i Løten
Dato
12 desember 1863

Edvard Munch blir født på gården Englaug østre i Løten. Han er sine foreldres andre barn. Hans far, Christian Munch, arbeider som militærlege og er ofte bortreist på sesjoner på ulike militærforlegninger. Han ble kjent med Edvards mor, Laura Cathrine Bjølstad, gjennom en legekollega i Elverum, doktor Munthe på Alfheim. Han er far til blant annet fjortenåringen Gerhard Munthe og treåringen Margrete Munthe.

Edvard er svak når han blir født, og han blir "hastedøpt" hjemme; dåpen blir stadfestet i Løten kirke fire måneder senere.

Før Edvard har fylt ett år, flytter familien til Kristiania,. Men de beholder nær kontakt med folkene på Engelhaug, ekteparet Ingeborg og Anton Thingstad.   Som gutt og ungdom kommer Edvard til å komme tilbake til disse barndomstraktene, og han kommer til å tegne portretter av folkene, og landskapsskisser av området.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lande, M. (1992). - for aldrig meer at skilles - : fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania. [Oslo], Universitetsforlaget.s.22

og

http://en.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch

og

ENGLAUG ØSTRE. SENGEN SOM EDVARD MUNCH BLE FØDT I. Domkirkeoddens fotoarkiv. Digitalt museum.

https://digitaltmuseum.no/011012777564/englaug-ostre-sengen-som-edvard-munch-ble-fodt-i?i=0&aq=text%3A%22edvard%22%2C%22munch%22%2C%22l%C3%B8ten%22