• Edvard Munch blir født på gården Englaug østre i Løten. Han er sine foreldres andre barn. Hans far, Christian Munch, arbeider som militærlege og er ofte bortreist på sesjoner på ulike militærforlegninger. Han ble kjent med Edvards mor, Laura Cathrine Bjølstad, gjennom en legekollega i Elverum, doktor Munthe på Alfheim. Han er far til blant annet fjortenåringen Gerhard Munthe og treåringen Margrete Munthe.

  Edvard er svak når han blir født, og han blir "hastedøpt" hjemme; dåpen blir stadfestet i Løten kirke fire måneder senere.

 • Edvard Munch, som er blitt fire måneder gammel, blir døpt i Løten, Hedmark. Vinteren er streng, og det er først nå man har våget å ta ham ut, for han er et svakelig spedbarn som tåler lite.

  Hans foreldre har allerede en datter; Sophie, som han skal komme til å bli svært knyttet til.

  Edvard skal komme til å være mye syk i sine første leveår. Familien leier tre små rom på gården Engelaug. Moren Laura har tuberkulose. Faren er korpslege for Østerdalske Jægerkorps, og var ungkar frem til han var 44.

  Laura var 23 da hun giftet seg med ham.

 • Tulla (Mathilde) Larsen blir født i Kristiania, som nummer elleve av tolv barn. Faren er vingrossist Peter Andreas Larsen, født 1822, sønn av en lensmann i Løten, og moren Mathilde Elisabeth Gløersen, f. 1828.

  Tullas far kommer til å dø når hun er  seks år gammel, mens moren kommer til å leve frem til 1906.

 • Edvard Munch er elleve og et halvt år gammel, og på sommerferie hos Anton og Ingeborg Thingstad på gården Engelaug østre i Løten sammen med broren sin, Andreas, som er ti. I dag skriver han brev hjem til faren i Kristiania. han skriver med litt usikker ortografi, men nydelig håndskrift. I brevet forteller han om de siste dagenes opplevelser.