Image
Jernbanebrygga på Hamar, 1884
Dato
2 august 1875

Edvard Munch er elleve og et halvt år gammel, og på sommerferie hos Anton og Ingeborg Thingstad på gården Engelaug østre i Løten sammen med broren sin, Andreas, som er ti. I dag skriver han brev hjem til faren i Kristiania. han skriver med litt usikker ortografi, men nydelig håndskrift. I brevet forteller han om de siste dagenes opplevelser.

Guttene har tatt toget til Eidsvold alene, og derfra med dampskip til Hamar, kan han fortelle. Det er dette som er den vanligste reisemåten i sommerhalvåret, når Mjøsa ikke er islagt. Det er dampskipene Kong Oskar og Skibladner som tar seg av den største delen av persontrakfikken på Mjøsa.

Da de gikk av på damskipbrygga traff de en mann som sa han kjente faren, og som de ble invitert hjem til. Der fikk de  jordbær og melk, kan Edvard fortelle.

Det er travelt liv på dampskipbrygga på Hamar. De fleste som ankommer byen kommer hit med dampskipet, eller med egne båter, og det stimer sammen folk som vil ta dem i øyesyn. Det foregår også lasting og lossing av fraktebåter, og forretningsfolk og kjørekarer er i full aktivitet.

Fra Hamar reiste guttene videre med Grundsetbanen. På jernbanestasjonen, som ikke ligger langt fra damskipbrygga, var de så heldige å treffe Anton Thingstad, forteller Edvard. Så da slo de følge med ham til Engelaug.

Det var da heldig at dere traff Thingstad, skriver faren tilbake. Intet kunne være heldigere. Han håper Edvard ikke er plaget av hodepine.

De to brødrene har gode dager på Eneglaug: De får hoppe i høyet så mye de vil, og fisker åkjyter i Svartelva. De er nesten så store som småsild, ksrirver Edvard, de får omkring 30 av dem hver gang de går ned og fisker.

Alle kyrne er på seteren nå, det er bare tre som er hjemme.

Om morgenen får de melk og kake. I dag er det tordenvær, men ellers har været vært bra. 

Han og Andreas blir i Løten hele resten av denne sommeren. Søsteren Sophie er plassert hos slektninger på morssiden i Fredriksstad, mens tante Karen og de to yngste jentene, Laura og Inger, er i Maridalen.

Det var her i Løten at Edvard ble født. Nå er det rundt ti år siden familien flyttet herfra til Kristiania. Anton Thingstad er Edvards fadder, og han kommer på besøk hos dem når han har ærend i Kristiania. Slik går hilsninger frem og tilbake mellom voksne og barn i Løten og i hovedstaden.

Anton Thingstad er en travel og virksom mann med mange jern i ilden; en utpreget forretningsmann. Edvard blir god venn med Ole Thingstad, som er Anton og Ingeborgs eldste sønn. Det er han som er odelsgutten på gården, denne sommeren er han 21 år gammel. Her fins også sønnene Andreas på atten og Anton, som er like gammel som Edvard.

På gården bor også to tjenestekarer og to tjenestejenter, og det ligger også flere husmannsplasser under gårdene, der husmennene og deres voksne sønner arbeider på dagarbeidere på gården. På gården fins også tre hester og to føll, en okse og 19 kuer, to kalver og sju griser.

Det fins også tre møtter og en sag i nærheten. Kornmøllen på Engelaug østre kalles Gammelhuset, og her bor møller og husmann Ole Gammelhuset, som var den som forsynte familine Munch med flesk den gangen de bodde her for ti år siden, den gangen Edvard og Andreas' mor Laura fremdeles levde. Ole bor der i den vesle stua sammen med de seks sønnene sine

Oline, som var Edvards barnepike den gangen han bodde her, er blitt gift med en av dagarbeiderne på gården, og har fått en stor ungeflokk selv; seks unger, den yngste er bare et halvt år gammel. De har flyttet fra Engelaug, nå bor de til leie på gården Benningstad lille, hos forvalteren på Aadals Brug, Anton A. Hansen.

 

Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.emunch.no/HYBRIDNo-MM_N0717.xhtml#.WEktWObhDb0

og

Widerøe flyveselskab. FLYFOTO, ENGLAUG GÅRD, LØTEN, EDVARD MUNCHS FØDESTED Domkirkeodden fotoarkiv.

https://digitaltmuseum.no/011012977961/englaug-loten/media?slide=0