Dato
mars 1884

Friedrich Nietzsche skriver et brev til sin venninne, den innflytelsesrike Malwida von Meysenbug, som har forsøkt å forsone ham med søsteren Elisabeth. I barndommen og ungdommen var han nært knyttet til og følte slik ansvar for lillesøsteren sin. Men nå skriver han til Malwida: «Mellom en hevngjerrig og antisemittisk gås og meg fins det ingen forsoning!»

For Nietzsche er det vennskapet som utgjør den viktigste relasjonen mellom mennesker. Han har lært betydningen av vennskap i løpet av skoletiden og som student, og han finner den også i antikken, som han er så opptatt av og har så store kunnskaper om. Kjærlighet gir for tette relasjoner etter hans syn. Erotikk gjør forholdet for ensidig, og ekteskapet er heller ikke bra, det er for institusjonelt. Men vennskap tilbyr fylde, nærhet og kontinuitet samtidig som det beskytter den enkeltes frihet og innebærer den avgjørende gjensidige respekten. Derfor er det hardt for ham når han opplever at vennskap oppløses. Spesielt hardt er det å miste vennskapene med Richard Wagner og hans kone Cosima, og med Lou Salomé og Paul Reé.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thielst, P. and Ø. Sjaastad (1998). Jeg er intet menneske - jeg er dynamitt! : historien om Friedrich Nietzsche. Oslo, Gyldendal.