Image
Friedrich Nietzsche
Dato
1886

Friedrich Nietzsche utgir boken Jenseits von Gut und Böse (Hinsides godt og ondt). Sammen med boken Ur Genealogie der Moral (Moralens genealogi) som kommer til å utkomme om et års tid, er dette et krast oppgjør med kristendom og tradisjonell moral.

Kristendommen er en slavemoral som medfører dårlig samvittighet, skriver han. Det som trengs er en herremoral der mennesket kan leve fritt fra tradisjonen. Nietzsche tar avstand fra den filosofiske ambisjonen om å finne en universell sannhet. Distinksjonen mellom det gode og det onde er av guddommelig opphav.

Etter Guds død må moral imidlertid betraktes som en menneskelig oppfinnelse og et resultat av historisk erfaring. I denne situasjonen er mennesket henvist til å skape seg selv, mener Nietzsche.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://snl.no/Friedrich_Nietzsche

og

Loge, Ø. and T. Hanssen (1991). Deformasjon : nedbrytingen av det klassiske naturbildet i norsk landskapskunst : Peder Balke, Lars Hertervig, Edvard Munch, Nikolai Astrup. Bergen, Bergen billedgalleri ; Oslo : Dreyer. http://www.nb.no/nbsok/nb/30d26fa519f778e570c48a5a85936c31.nbdigital?lang=no#0