Dato
1774

Johann Wolfgang von Goethe utgir Den unge Werthers lidelser. Werthers kjærlighetslengsel, hans ekstatiske opplevelse av natur og landliv, av barn og de enkle mennesker av folket, hans ulykkelige kjærlighet til Lotte, er typiske for genitidens subjektive livsorientering. Men verket inneholder også en skarp samfunnsanalyse. Werthers selvmord er ikke utelukkende et resultat av ulykkelig kjærlighet: som borgerlig individ går han til grunne innenfor et samfunnssystem som ikke kan gi hans følelsesrikdom og fantasi noen utfoldelsesmulighet. Han brytes ned av realitetenes verden og blir til slutt drevet inn i selvmordets tragedie. Med dette verket, skrevet i et følelsesmettet og lyrisk beveget språk, trer den tyske diktning for første gang inn i verdenslitteraturen. Romanen får en voldsom gjennomslagskraft og blir oversatt til en rekke språk.

Tema
Korrekturlest?
Ja