Fra dato

Til dato

  • Jon Monsen, som skal bli Amalie Skrams oldefar, blir etter et arveskifte selveier av et bruk under gården Alver, som tidligere har tilhørt offisersfamilien de Knagenhjelm, og som han har vært bygselmann på.

  • Johann Wolfgang von Goethe utgir Den unge Werthers lidelser. Werthers kjærlighetslengsel, hans ekstatiske opplevelse av natur og landliv, av barn og de enkle mennesker av folket, hans ulykkelige kjærlighet til Lotte, er typiske for genitidens subjektive livsorientering. Men verket inneholder også en skarp samfunnsanalyse. Werthers selvmord er ikke utelukkende et resultat av ulykkelig kjærlighet: som borgerlig individ går han til grunne innenfor et samfunnssystem som ikke kan gi hans følelsesrikdom og fantasi noen utfoldelsesmulighet.