Galleri

 • Else Sophie Jensdatter Birkedalen, som er mor til Henrik Ibsens sønn, står dette året oppført under Bergshaven i Vestre Moland i folketellingen.

  Hun er ugift, losjerende og livnærer seg som vaskekone. Hun er 47 år gammel.

 • Else Sofie Birkedalen og sønnen hun har med Henrik Ibsen, Hans Jacob, er i folketellingen for dette året oppført under Møglestu (løpenr. 393c) i Vestre Moland. De bor som losjerende i bryggerhuset. Begge er oppført som ugifte.

  Else Sofie blir underholdt ved almisser. Hans Jacob er smed og felemaker. Han er 29 år gammel nå.

  Else Sofie er ti år eldre enn Ibsen, og barnebarn av Kristiani Lofthus. Da hun ble gravid med Ibsen var hun  pike i Reimans apotek i Grimstad, der Ibsen arbeidet i midten av 1840-årene.

 • Hans Jakob Henriksen, Henrik Ibsens sønn, som er smed, gifter seg med Mathilde Andreasdatter.

  Det står i kirkeboken at brudgommens far er "Hendrik Johan Ibsen".

  Paret har den 7. februar fått sønnen Jens, like før bryllupet. Mathilde skal komme til å dø av "mavetæring" i 1881. Hun er da fattiglem og bor på Brentemoen under Lofthus.

  Og Hans Jakob skal komme til å gifte seg to ganger til: i 1882 og 1883.

 • Else Sophie Birkedalen, som er mor til Henrik Ibsens sønn Hans Jakob, blir begravd i Vestre Moland. Kirkeboka sier at hun er ugift og fattigunderstøttet. Ved døden bodde hun på Tyttebærmoen. Hun døde av "cholerine", dvs. sommerdiaré.Fattigvesenets protokoller i Lillesand kommunearkiv dokumenterer at hun har fått økonomisk støtte i mange år.