Dato
1875

Else Sofie Birkedalen og sønnen hun har med Henrik Ibsen, Hans Jacob, er i folketellingen for dette året oppført under Møglestu (løpenr. 393c) i Vestre Moland. De bor som losjerende i bryggerhuset. Begge er oppført som ugifte.

Else Sofie blir underholdt ved almisser. Hans Jacob er smed og felemaker. Han er 29 år gammel nå.

Else Sofie er ti år eldre enn Ibsen, og barnebarn av Kristiani Lofthus. Da hun ble gravid med Ibsen var hun  pike i Reimans apotek i Grimstad, der Ibsen arbeidet i midten av 1840-årene.

Da skandalen ble kjent den gangen, var det Else Sofie som ble sittende med skylden og skammen. Henrik Ibsen mottok den gangen et brev fra byfogden angående farskapet, og vedkjente seg sønnen i et svarbrev 7. desember 1846: «da jeg desværre med hende har pleiet legemlig omgang».

Ibsen har betalt oppfostringsbidrag til Hans Jacob var 14 år gammel. Men han har aldri villet ha noe å gjøre med sin uekte sønn.

Ettersom han ikke var født i ekteskap har Hans Jacob ikke rett til slektsnavnet Ibsen (som har vært et «stivnet» patronymikon siden 1600-tallet). I stedet har han fått etternavnet Henriksen.

Korrekturlest?
Nei