Image
Kart over Oslo fra 1648
Dato
16 august 1624

I dag begynner det å brenne i Oslo. Etter brannen bestemmer kong Christian 4. at byen skal gjenreises på vestsiden av Bjørvika, nær Akershus slott og festning.  

Den nye byen får navnet Christiania, mens den bebyggelsen som som nå i årene som kommer dukker opp der byen før har ligget, beholder navnet Oslo. Området som har brent ned tilsvarer i stor grad det som siden kommer til å bli kalt Gamlebyen.

Det er ikke uvanlig at middelalderbyene blir herjet av bybranner. De tjærebredde trehusene står tett i tett, og for brannvesentes bøttegjenger er oppgaven håpløs. Særlig når det blåser.

Men det er ikke enkelt å ungå brann: Folk er avhengige av åpen ild for matlaging, oppvarming og belysning. Og selv om man er forsiktig, -- man er selvfølgelig klar over brannfaren – kan lynet slå ned i et kirkespir, og en kirebrann kan spre gnister, glør og brennende trestykker over hele byen hvis vindretningen er ugunstig.

I Oslo har det vært 18 slike bybranner sider 1080. Men like mange ganger er byen blitt bygget opp igjen, som regel på de gamle tomtene, hvor grunnmurer og kjellere gjerne er intakte.

Samtidig vokser byen – riktignok svært langsomt. I år bor det rundt 3 000 innbyggere her.

 

Sted
Korrekturlest?
Nei