Fra dato

Til dato

  • Frankries kong Ludvig 14., som nå er 23 år gammel, sørger for å samle all makt i riket på sine egne hender. Så lenge han vært umyndig har den reelle makten ligget hos kardinal Mazarin,  som har handlet med enkedronningens samtykke. Men nå er kardinalen død, og Ludvig overtar selv makten.