Image
Petter Dass, 1684
Dato
1739

Dette året utgir presten Petter Dass diktverket Nordlands Trompe. ler et topografisk hyllestdikt ti Nordland, som Petter elsker.

Diktet består av to innledningsdikt og en hoveddel som beskriver det området som utgjør lenet «Nordlandene», det vil si det som siden kommer til å bli Nordland og Troms fylker. Dass skriver om Nordlands naturforhold, næringsvilkår og folkeliv. Først skildrer han dette  tematisk; beliggenheten, de astronomiske og meteorologiske forholdene, fuglelivet, dyrene i havet,  landbruket, markedene hvor handel foregår, og samene. Deretter skildrer han landskapet sørfra og nordover.

Hensikten med verket er å lovprise Guds skaperverk; Petter Dass er jo prest, og han legger vekt på å skrive slik at menighetens han kan forstå og se storheten i det de omgir seg med.

Personer
Korrekturlest?
Nei