Image
Kong Gustav 3. i 1772
Dato
12 februar 1771

I dag dør Sveriges konge Adolf Fredrik. Hans sønn Gustav, som nå kommer til å bli kong Gustav 3., befinner seg for tiden i Paris, hvor han søker råd hos Frankrikes konge Ludvig 15. i forbindelse med den forestående riksdagen i Stockholm, som det er stor strid rundt.

Gustav 3. kommer siden av historikere til å bli ansett som en av de mest begavede, aktive og kontroversielle kongene i Sveriges historie. Han er 25 år gammel, født i Wrangels palass i Stockholm, og er tidlig blitt gjort kjent med ideene fra den franske opplysningstiden, i første rekke gjennom sin mor, Louise Ulrikke av Preussen, men også via andre i hans nærmeste omgivelser.

Foreldrene hans har aldri vært særlig glade for at Riksdagen har blandet seg inn i oppdragelsen og bestemt hvem som skal være hans lærere.  Den første i stillingen har vært Carl Gustaf Tessin, og han har hatt stor betydning for Gustavs utvikling.

For 22 år siden, i 7149, ble det undertegnet en vennskapspakt mellom Danmark-Norge og Sverige. Den gangen ble  Gustav som en del av pakten lovet bort til Sofia Magdalene, som er datteren til den danske kongen Frederik 5. Han følte seg forpliktete til å gifte seg med henne. Bryllupet sto for fem år siden i hennes hjemby København.

Allerede som kronprins har Gustav deltatt i hovpartiet, og stadig med har han fremtrådt som de konstitusjonelle og nasjonalt orienterte svenskenes håp. Han har livlig deltatt i de forhandlingene for et par år siden foregikk i riksdagen mellom de ledende hov- og hattpartiene og den franske ambassadøren. Stridighetene har vært skarp, og han har forsøkt å få sin far til å frasi seg kronen for å tvinge frem sammenkallingen av en ekstraordinær riksdag, noe han nå altså diskuterer med den franske kongen.

Når han nå blir konge, kommer Gustav til å innføre en rekke reformer i Stockholm, og også en ny forfatning, i håp om å skape ro etter mange års partistridigheder. Han kommer ganske snart også til å fengsle partilederne og etablere et nytt styre med utstrakt makt til seg selv, og innføre trykkefrihet, avskaffe tortur, og også til å gripe inn med hard hånd mot korrupsjon i administrasjonen.

Han kommer videre i årene som kommer til å engasjere seg i utenrikspolitikk, et voksende hat mot Danmark og et ønske om å erobre Norge – og i det hele tatt til å gjenreise Sverige storhet. Han kommer til å gå til krig mot Russland. Den krigen kommer til å ødelegge Sveriges økonomi.

Han kommer etter hvert til å bli svær upopulær, og om 21 år kommer det til å bli dannet en sammensvergelse mot ham som kommer til å ende med at han blir skutt under et maskeradeball i Stockholms opera.

Korrekturlest?
Nei