Fra dato

Til dato

  • Wolfgang Amadeus Mozart bryter definitivt med erkebiskopen og tar fast opphold i Wien, der han i 1782 gifter seg med Aloysia Webers søster, Constanze, og forsøker å leve som såkalt fri kunstner, dvs. uten fast stilling hos fyrste eller kirke. Han tar imot elever, holder konserter og er i årene som følger Wiens mest feirede pianist.

  • Thomasine Buntzens (senere Gyllembourg) mor dør. Thomasine er åtte år gammel. Etter dette vokser hun opp hos faren sammen med tre søstre. Johan Buntzen er en kunnskapsrik mann med mange interesser, og dette preger hans oppdragelse av døtrene. De får undervisning hjemme av filologen og forfatteren Peter Andreas Heiberg i engelsk, tysk, fransk og italiensk. Faren dyrker kunst og vitenskap, innretter et astronomisk observatorium på husets tak og fremstiller selv sine kikkerter. C.E.F. Weyse er Thomasine og søstrenes musikklærer.