Dato
1782

Wolfgang Amadeus Mozart bryter definitivt med erkebiskopen og tar fast opphold i Wien, der han i 1782 gifter seg med Aloysia Webers søster, Constanze, og forsøker å leve som såkalt fri kunstner, dvs. uten fast stilling hos fyrste eller kirke. Han tar imot elever, holder konserter og er i årene som følger Wiens mest feirede pianist.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Ja