Fra dato

Til dato

  • Thomasine Buntzens (senere Gyllembourg) mor dør. Thomasine er åtte år gammel. Etter dette vokser hun opp hos faren sammen med tre søstre. Johan Buntzen er en kunnskapsrik mann med mange interesser, og dette preger hans oppdragelse av døtrene. De får undervisning hjemme av filologen og forfatteren Peter Andreas Heiberg i engelsk, tysk, fransk og italiensk. Faren dyrker kunst og vitenskap, innretter et astronomisk observatorium på husets tak og fremstiller selv sine kikkerter. C.E.F. Weyse er Thomasine og søstrenes musikklærer.