Dato
1786

Johann Wolfgang von Goethe bryter opp fra Weimar og resier til Italia i to år. Møtet med italiensk natur og klassisk kunst blir en «gjenfødelse», som han kaller det. Her finner han livets enkle urformer. Med statslivet i Weimar på avstand får hans diktning nå en ny sanselig dimensjon (Römische Elegien, 1795). Sine inntrykk og erfaringer i Italia har han senere skildret i Italienische Reise (1816–17, norsk overs. Italiensk reise, 1999).

Tema
Korrekturlest?
Ja