Dato
1788

Johann Wolfgang von Goethe er i Italia. Han er snart førti år gammel, og tar frem igjen stoffet fra fragmentet om Gretchen i Urfaust. Han skal komme til å utgi et nytt Faust-fragment i 1790, hvor de fleste av scenene fra førsteutkastet er med, om enn i sterkt bearbeidet form.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Bjerke, A. (1966). Djevelens omgangsfelle. Goethes Faust. En tragedie Første del. Oslo Aschehoug. s. 25

http://www.nb.no/nbsok/nb/b6b021c3e6233efdf802454a2e783ef3.nbdigital?lang=no#21