Fra dato

Til dato

  • Berthe Nielsdatter Mjelde, Amalie Skrams bestemor på morssiden, blir født i Haus på Osterøya i Hordaland. Hun skal komme til å flytte til Bergen, gifte seg med en soldat som siden blir skomaker, og føde fem barn. Hun skal bli en gammel kvinne som dør som 84-åring på et gamlehjem på Nordnes.

  • Wolfgang Amadeus Mozart dør I Wien etter flere måneders sykdom. Den økonomiske situasjonen har bedret seg dette siste leveåret. Han er ustanselig i arbeid, og mange av hans største verker blir nå skrevet ned i en voldsom fart: operaene La clemenza di Tito (Titus), Die Zauberflöte (Tryllefløyten), Requiem (fullført av hans elev Franz Xaver Süssmayr), motetten, klarinettkonserten i A-dur m.m. I samsvar med datidens skikk blir han begravd i en fellesgrav på kirkegården St. Marx.

  • Ludvig Heiberg blir født i København. Foreldrene er Thomasine (senere Gyllembourg) og Peter Andreas Heiberg. Det er ingen fortrolighet mellom ektefellene, selv om de respekterer hverandre En annen faktor som preger samlivet, er det tilspissede forholdet mellom Heiberg og statsmakten. Forfatterskapet fører stadig til at han får bøter som han ikke har penger til å betale. Bøtene betaler Thomasines far.

     

  • Johan Ludvig Heiberg blir født på Bonderup ved Ringsted som eneste barn av Peter Andreas Heiberg og Thomasine Christine født Buntzen, som siden skal skille seg fra hans far, gifte seg med den svenske Carl Fredrik Gyllembourg-Ehrensvärd, baron og landøkonomisk forfatter, og bli kjent som Thomasine Gyllembourg.