Fra dato

Til dato

  • Den danske kongen forbyr sine undersåtter å handle med slaver. Danske skip har i løpet av 1700-tallet fraktet ca. 85 000 menn, kvinner og barn over Atlanterhavet til De danske venstindiske øyer. Den danske modellen er basert på at forbudet først skal tre i kraft den 1. januar 1803, og at den danske statskassen stiller kapital til rådighet for de vestindiske plantasjeeierne, så de innen da skal kunne forsyne seg med tilstrekkelig mange slaver til at de etter den tid kan være selvforsynte med arbeidskraft.