Dato
16 mars 1792

Den danske kongen forbyr sine undersåtter å handle med slaver. Danske skip har i løpet av 1700-tallet fraktet ca. 85 000 menn, kvinner og barn over Atlanterhavet til De danske venstindiske øyer. Den danske modellen er basert på at forbudet først skal tre i kraft den 1. januar 1803, og at den danske statskassen stiller kapital til rådighet for de vestindiske plantasjeeierne, så de innen da skal kunne forsyne seg med tilstrekkelig mange slaver til at de etter den tid kan være selvforsynte med arbeidskraft.

Men mindre enn et år etter slavehandelsforordningen er England og Frankrike i krig med hverandre. Det umiddelbare resultatet av det danske slavehandelsforbudet blir derfor en tiårsperiode hvor en statsstøttet dansk slavehandel transporterer flere slaver enn noen gang tidligere fra Afrika til den nye verden.

Sted
Korrekturlest?
Nei