Fra dato

Til dato

  • Johann Wolfgang von Goethe utgir Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795–96, norsk overs. Wilhelm Meisters læreår, 2003). Verket har som sitt sentrale tema individets harmoniske utvikling i møtet med samfunnet og med livet. Det får stor innflytelse på 1800-tallets romankunst.

  • Bergen brenner. 50 bygninger mellom Nykirkesmuget og Holbergsallmenningen på Strandsiden går tapt.

  • Sjur Lassesen Hammersnæs, som skal bli Amalie Skrams morfar, blir født i Hammersnes, Fjærland, Sogn og Fjordane. Han skal komme til å gifte seg som 25-åring, og dø av kolera som 53-åring.

  • København brenner. 941 hus og gårder samt Nikolaj kirke brenner ned. Brannen starter på flåtens tømmerlagringsplass på Gammelholm. Ilden får fatt i et lager med tau og tjære og sprer seg så raskt og kraftig at den hopper over Holmens kanal og sprer seg over hele den sørlige delen av den gamle bydelen. Det blir nå påbud om grunnmur på alle hus, og de skal ha skrått avskårne hjørner, så brannvognene raskere skal kunne komme frem.