Dato
5 juni 1795

København brenner. 941 hus og gårder samt Nikolaj kirke brenner ned. Brannen starter på flåtens tømmerlagringsplass på Gammelholm. Ilden får fatt i et lager med tau og tjære og sprer seg så raskt og kraftig at den hopper over Holmens kanal og sprer seg over hele den sørlige delen av den gamle bydelen. Det blir nå påbud om grunnmur på alle hus, og de skal ha skrått avskårne hjørner, så brannvognene raskere skal kunne komme frem.

Sted
Korrekturlest?
Ja