Fra dato

Til dato

  • H. C. Andersen er en liten gutt i Odense som elsker å synge, danse, posere og fabulere. Comediehuset i byen er hans drømmers mål. Hit kommer han med sine foreldre og ser Holbergs Den politiske Kandestøber som vaudeville. Samme år opptrer han selv som statist i Kotzebues Hussiterne i Naumburg sammen med mange andre barn, som kun skal være i hvitt og sort. Teatret gjør voldsomt inntrykk på den følsomme gutten. Han blir venn med teatrets plakatklistrer og får selv ansvaret for plakater som skal henges opp.

  • Johan Ludvig Heiberg reiser til Stockholm sammen med grev Taube og hans familie om høsten. Her innføres han i den svenske hovedstads mest eksklusive kretser.

  • H.C. Andersens far lar seg verve som musketer i stedet for en bondesønn, som betalte seg fri. Summen han fikk har antakelig vært på ca. 1.000 rdl, en stor formue for skomakeren. Men ved statsbankerotten i januar 1813 blir pengenes verdi nedskrevet til 1/6 av pålydende verdi, men kun 1/10 av realverdien, og dermed er sikringen av familiens fremtid, som disse pengene kunne ha betydd, forduftet.

  • Constanze Mozart, Wolfgang Amadeus Mozarts enke, nå gift med dansken Georg Nikolaus von Nissen, flytter til København. De bor i Lavendelstredet 1. Her skal de komme til å bli boende til 1820.

  • August Wilhelm Møhl, som skal komme til å bli Amalie Skrams inngiftede onkel på morssiden, blir født i Garnisons sogn i København. Faren er 55 år gammel, moren 39. Hun heter Marie Acton Fabricius, og skal komme til å dø når han er seks år gammel.

  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel treffer tilfeldigvis sin ungdomsvenn Schelling i Nürnberg. I sitt hovedverk Åndens fenomenologi som har har utgitt i 1807, har Hegel frigjort seg fra vennen Schellings innflytelse, og i fortalen har han spottet Schellings tanker om sinnets gjæring, som han vil erstatte med tankens klarhet. For ham var denne kritikken saklig ment, men Schelling tok det ille opp den gangen, og kontakten ble brutt mellom de to.