Dato
1812

H.C. Andersens far lar seg verve som musketer i stedet for en bondesønn, som betalte seg fri. Summen han fikk har antakelig vært på ca. 1.000 rdl, en stor formue for skomakeren. Men ved statsbankerotten i januar 1813 blir pengenes verdi nedskrevet til 1/6 av pålydende verdi, men kun 1/10 av realverdien, og dermed er sikringen av familiens fremtid, som disse pengene kunne ha betydd, forduftet.

Tema
Korrekturlest?
Ja