Fra dato

Til dato

  • H. C. Andersen er en liten gutt i Odense som elsker å synge, danse, posere og fabulere. Comediehuset i byen er hans drømmers mål. Hit kommer han med sine foreldre og ser Holbergs Den politiske Kandestøber som vaudeville. Samme år opptrer han selv som statist i Kotzebues Hussiterne i Naumburg sammen med mange andre barn, som kun skal være i hvitt og sort. Teatret gjør voldsomt inntrykk på den følsomme gutten. Han blir venn med teatrets plakatklistrer og får selv ansvaret for plakater som skal henges opp.

  • Johan Ludvig Heiberg reiser til Stockholm sammen med grev Taube og hans familie om høsten. Her innføres han i den svenske hovedstads mest eksklusive kretser.

  • H.C. Andersens far lar seg verve som musketer i stedet for en bondesønn, som betalte seg fri. Summen han fikk har antakelig vært på ca. 1.000 rdl, en stor formue for skomakeren. Men ved statsbankerotten i januar 1813 blir pengenes verdi nedskrevet til 1/6 av pålydende verdi, men kun 1/10 av realverdien, og dermed er sikringen av familiens fremtid, som disse pengene kunne ha betydd, forduftet.

  • Constanze Mozart, Wolfgang Amadeus Mozarts enke, nå gift med dansken Georg Nikolaus von Nissen, flytter til København. De bor i Lavendelstredet 1. Her skal de komme til å bli boende til 1820.