Fra dato

Til dato

  • August Wilhelm Møhl, som skal komme til å bli Amalie Skrams inngiftede onkel på morssiden, blir født i Garnisons sogn i København. Faren er 55 år gammel, moren 39. Hun heter Marie Acton Fabricius, og skal komme til å dø når han er seks år gammel.